Hej och Välkommen till Häst & Grönsaksbonden

Adress: Målhammar 3, 725 96 Västerås  |  Tel: 070-672 16 38  |  Mail: hastochgronsaksbonden@yahoo.se

I ett samarbete med EU och Jordbruksverket har jag sökt och fått bidrag för att förfina min vagn från Julsgård. Kuskbock och avtagbar kran är några av ändringarna jag har gjort för att vagnen ska kunna fungera både i skogen och i min turistnäring. Självklart har personer med funktionsnedsättningar fått det ännu enklare att följa med och njuta av samspelet mellan häst och människa i naturen. Ombyggnaden innebär att mitt samarbete med andra lokala företag, skogsbruk och organisationer kan utvecklas. Julsgårds Mek SJM, som huvudsakligen utvecklar och tillverkar SJM skogsvagnar för hästkörning, har haft som uppdrag att bygga om och utveckla min vagn. Det slutliga snickeriarbetet med vagnens delar i trä har jag utfört själv

Copyright © 2020 Häst & Grönsaksbonden AB | Designad av Foodla